Markkinointirekisteri

1. Reksiterinpitäjät

Powerhostingsolutions
Y-tunnus 2526369-1
Postiosoite: info@powerhostingsolutions.com
Käyntiosoite: Ei käyntiosoitetta

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Nimi: Powerhostingsolutions
Osoite: info@powerhostingsolutions.com
Puhelin: –
Sähköposti info@powerhostingsolutions.com

3. Rekisterin nimi

Powerhostingsolutionsin markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Powerhostingsolutionsin markkinointitoimenpiteiden kohdistaminen potentiaalisille asiakkaille henkilötietolain 19 §:n mukaisesti (suoramarkkinointi ja etämyynti).

5. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Asiakkaan antamat tiedot luovutetaan ainoastaan ja tarvittaessa: rekisteriviranomaisille ja asiakkaan valitsemille muille viranomaiselle sekä niille palveluntuottajille, joiden palvelun asiakas on aktivoinut tai joille asiakas on lähettänyt palvelupyynnön.

6. Rekisterin suojauksen periaatteet

Powerhostingsolutionsin rekisteri on www-palvelimella suojatussa konesalissa, palvelimelle ei pääse kuin rekisterin ylläpitäjät. Rekisteriin annetaan tiedot tilausta tehdessä salatulla yhteydellä. Tietosi myös salataan käyttäjätunnuksella ja salasanalla jonka itse mahdollisesti valitset tilausta tehdessä.