Tietosuojaseloste

Euroopan unionin tietosuojalainsäädännön mukainen tietosuojaseloste

Laatimispäivä 14.4.2018
Päivitetty viimeksi 3.7.2018.

1. Tietosuojavastaava (Data Protection Officer, DPO):
Nimi: Ville Muilu
Sähköposti: ville.muilu@powerhostingsolutions.com.

2. Rekisterinpitäjä(data controller):
Nimi: Powerhostingsolutions
Osoite: www.powerhostingsolutions.net
Y-tunnus: 2526369-1
Sähköposti: info@powerhostingsolutions.com

3. Henkilötietojen käsittelijä (data processor):
Nimi: Ville Muilu
Osoite: www.powerhostingsolutions.net
Sähköposti: ville.muilu@powerhostingsolutions.com

4. Rekisterin nimi
Asiakasrekisteri

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisteritietoja käytetään Powerhostingsolutionsin ja asiakkaan välisen asiakasuhteiden ylläpitämiseen, palveluiden tarjonnan kohdistamiseen sekä asiakkaan tunnistamiseen. Asiakkaan antamia tietoja voidaan käyttää Powerhostingsolutionsin sisäiseen markkinointiin kuten suoramarkkinointi jotka voivat koskea Powerhostingsolutionsin palveluita. Powerhostingsolutions tallentaa kaikki viestit jotka tulevat sähköiseen asiakaspalveluun osoitteeseen info@powerhostingsolutions.com tai ville.muilu@powerhostingsolutions.com tai muihin yrityksen sähköpostiosoitteisiin.

6. Rekisterin tietosisältö

Henkilötiedot:

 • Etunimi
 • Sukunimi
 • Sähköposti
 • Puhelinnumero

Yrityksen laskutustiedot:

 • Yritys
 • Yrityksen osoite
 • Kaupunki
 • Kunta
 • Postinumero
 • Maa
 • Y-tunnus

Uutiskirjeen tiedot joita kerätään:

 • Etunimi
 • Sukunimi
 • Sähköpostiosoite

7. Säännönmukaiset tietolähteet
Yrityksen ja henkilöitten tietoja kerätään kun asiakas tilaa Powerhostingsolutionsin palvelun, tilaa uutiskirjeen johon annetaan tiedot nimestä ja sähköpostista asiakkaan tunnistautumisen vuoksi tai sivuilla kävijä antaa suostumuksen evästeiden käyttöön.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Powerhostingsolutions voi luovuttaa tarvittaessa asiakasrekisterin tietoja mm. viranomaisille tai yhteistyökumppaneille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa rajoissa. Asiakasrekisterin sisällön tietoja yrityksiltä tai yksityishenkilöiltä säilytetään niin kauan kuin asiakassuhde kestää.

9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Asiakasrekisteri tietoja voidaan siirtää Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Asiakasrekisterin tapahtuvasta siirron tietoturvasta on huolehdittu lain mukaisesti.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

A Manuaalinen aineisto
Manuaalinen aineisto säilytetään tilassa johon on pääsy vain Powerhostingsolutionsin asiakasrekisterin yhteyshenkilöllä joka on mainittu tietosuojaselosteen kohdassa 2.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot
Asiakasrekisterin tiedot ovat tallessa asiakasrekisterissä joka on Powerhostingsolutionsin suojatulla palvelimella ja sivut on suojattu luotettavalla SSL-sertifikaatilla.

11. Tarkastusoikeus

Jokaisessa asiakasrekisterissä olevalla yrityksellä on oikeus tarkastaa tietonsa joka useimmiten onnistuu tukisivuston kautta joka on suojattu salasanoin sekä luotetulla SSL-sertifikaatilla. Muussa tapauksessa tarkistuspyyntö tulee osoittaa Powerhostingsolutionsin omistajalle kirjatulla kirjeellä postiosoitteeseen jonka saa asiakaspalvelusta kysymällä.

12. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Powerhostingsolutionsin asiakasrekisterissä olevalla on oikeus korjata virheellinen tieto oikealla ja ajanmukaisella tiedoilla jotta saamme myös laskut oikeaan paikkaan, tällöin turvataan palveluiden sujuva käyttö ilman katkoja.

13. Muut henkilö- tietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Kohdan 10 ja 11 mukaisesti.

14. Henkilötietojen säilytyksen kesto
Asiakasrekisterissä säilytetään tietoja niin kauan kun asiakkuus kestää, jonka jälkeen tiedot poistetaan rekisteristä.